משאבות

UZOuzo

מק"ט

0011350 AS

0012500 AS

             

פריט

1350 UZO

2500 UZO
OZIozi

מק"ט

012000 AS

013000 AS

014000 AS

015000 AS

016000 AS

             

פריט

OZI 2000

OZI 3000

OZI 4000

OZI 5000

OZI 6000

 


ENOeno

מק"ט

028000 AS

0210000 AS

0212000 AS

0214000 AS

0218000 AS

0222000 AS

0226000 AS

0230000 AS

             

פריט

8000 ENO

10000 ENO

12000 ENO

14000 ENO

18000 ENO

22000 ENO

26000 ENO

30000 ENO

 


LEZlez

מק"ט

070060 AS

070070 AS

070090 AS

             

פריט

14000 LEZ

16000 LEZ

18000 LEZ

 


USPusp

מק"ט

000037 AT

000060 AT

000080 AT

000100 AT

000120 AT

000160 AT

             

פריט

4000 USP

6000 USP

8000 USP

10000 USP

12000 USP

16000 USP

 


ECOeco

מק"ט

001180 AT

001220 AT

001250 AT

             

פריט

18000 ECO

22000 ECO

25000 ECO

 


LEClec

מק"ט

004020 AT

004025 AT

004030 AT

004035 AT

             

פריט

20000 LEC

25000 LEC

30000 LEC

35000 LEC

 


LEGleg

מק"ט

004060 AT

004070 AT

             

פריט

60000 LEG

70000 LEG

LEXlex

מק"ט

005035 AT

005045 AT

             

פריט

35000 LEX

45000 LEX