רשתות

 

מק"ט

36297

36298

36299

36300

             

פריט

רשת אצות גדולה טלסקופית Algae Net large

רשת אצות קטנה Algae Net Small

רשת דגים גדולה טלסקופית Fish Net Large

רשת דגים קטנה Fish Net Small