חומרים נגד אצות ולשיפור ביצועי בריכה

 

מק"ט

50542

50544

50545

50546

50548

50549

50551

50552

50553

50554

50555

50569

50559

50560

50561

50562

50570

50571

53759

54049

57477

36981

             

פריט

AquaActiv AlGo Universal 500 ml טיפול מונע לכל סוגי האצה

AquaActiv AlGo Universal 1,25 l טיפול מונע לכל סוגי האצה

AquaActiv AlGo Universal 5 טיפול מונע לכל סוגי האצה

AquaActiv AlGo Direct 500 g טיפול מיידי באצה חוטית

AquaActiv AlGo Direct 1,25 kg טיפול מיידי באצה חוטית

AquaActiv AlGo Direct 5 kg טיפול מיידי באצה חוטית

AquaActiv AlGo Protect 500 g מניעת אצה ממשטחים

PondClear 500 ml מצליל מים

PondClear Export 500 ml מצליל מים

PondClear 1,25 l מצליל מים

PondClear 5 l מצליל מים

Aquamed safe care הגנה על הדגים ובקטריה למים חדשים

OxyPlus 500 ml מייצב חמצן

AquaActiv SediFree 500 g מסיר אובך ומשקעים

AquaActiv SediFree 5 kg מסיר אובך ומשקעים

AquaActiv BioKick fresh 500ml בקטריה לפילטרים

QuickSticks 6in1 בדיקת מים מהירה

Wateranalysis Expert-Set ערכת בדיקה למים

Aquahumin מוריד ומרכך מים PH כבול מיוחד, מייצב ביולוגי

Pondlith 2500 לטיפול בכל צורני החנקן למשך 125 יום

Phosless סופח גופרית, זרחן ומתכות כבדות מילוי לגלילים

Phosless גלילים, סופח גופרית, זרחן ומתכות כבדות