סלסלות שתילה


planting basket

מק"ט

52630

52632

53754

52631

52633

53755

54313

53756

54318

36296

             

פריט

קוטר Planter R 13

קוטר Planter R 22

סמ"ר Planter V 11

סמ"ר Planter V 19

סמ"ר Planter V 23

סמ"ר Planter V 28

סמ"ר Planter V 35

45/18 ס"מ Planter Oval 45

לנימפאות - קוטר Planter R 40

מחזיק צמחי גדה