משאבות מזרקה

PondoVariopondovario 2

מק"ט

57122

57123

57124

             

פריט

Pondovario 1000

Pondovario 1500

Pondovario 2500
Aquarius Universalaquarius universal

מק"ט

56870

56871

56872

             

פריט

Aquarius universal 21000

Aquarius universal 27000

Aquarius universal 4000