סקימרים

ProfiSkimprofiskim

מק"ט

57134

             

פריט

Profi Skim 100

ProfiSkim Premiumprofiskim premium

מק"ט

51185

             

פריט

Profi Skim Premium


SwimSkimswimskim

מק"ט

57384

             

פריט

Swim Skim 25

SwimSkim CWSswim skim cws

מק"ט

50170

             

פריט

Swim Skim CWS

AquaSkimaquaskim

מק"ט

51236

56907

             

פריט

Aqua Skim 20

Aqua Skim 40 (IP 350)

AquaSkim GravityAquaSkimGravity

מק"ט

51237

             

פריט

Aqua Skim Gravity


Biosys Skimmerbiosys

מק"ט

57137

             

פריט

Biosys Skimmer plus