מערכות UVC

Vitronicvitronic

מק"ט

57370

57371

57372

57373

             

פריט

Vitronic 11 W

Vitronic 18 W

Vitronic 36 W

Vitronic 55 W

 


Bitronbitron

מק"ט

56620

56368

56624

56901

56902

             

פריט

Bitron 24 C

Bitron 36 C

Bitron 55 C

Bitron 72 C

Bitron 110 C

 


Bitron Gravitybitron gravity

מק"ט

50946

             

פריט

Bitron Gravity 55 W