מערכות UVC

UVCUVC

מק"ט

FE 500036

             

פריט

UVC 36

UV TRONUVtron

מק"ט

FE 001055

             

פריט

UV-TRON

UV PROUVpro

מק"ט

020040 FE

020080 FE

020120 FE

020160 FE

020200 FE

             

פריט

UV-PRO 40

UV-PRO 80

UV-PRO 120

UV-PRO 160

UV-PRO 200